ενσφραγίζω

ενσφραγίζω
(AM ἐνσφραγίζω, Α και ιων. τ. ἐνσφρηγίζω) [σφραγίζω]
τυλίγω κάτι και το σφραγίζω
αρχ.
σφραγίζω, τοποθετώ έγκυρη σφραγίδα.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ἐνσφραγιζόμενον — ἐνσφραγίζω stamp pres part mp masc acc sg ἐνσφραγίζω stamp pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐνσφρᾱγιζόμενον , ἐνσφραγίζω stamp pres part mp masc acc sg ἐνσφρᾱγιζόμενον , ἐνσφραγίζω stamp pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγίζει — ἐνσφραγίζω stamp pres ind mp 2nd sg ἐνσφραγίζω stamp pres ind act 3rd sg ἐνσφρᾱγίζει , ἐνσφραγίζω stamp pres ind mp 2nd sg ἐνσφρᾱγίζει , ἐνσφραγίζω stamp pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγίσαι — ἐνσφραγίζω stamp aor inf act ἐνσφραγίσαῑ , ἐνσφραγίζω stamp aor opt act 3rd sg ἐνσφρᾱγίσαι , ἐνσφραγίζω stamp aor inf act ἐνσφρᾱγίσαῑ , ἐνσφραγίζω stamp aor opt act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγιζομένους — ἐνσφραγίζω stamp pres part mp masc acc pl ἐνσφρᾱγιζομένους , ἐνσφραγίζω stamp pres part mp masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγιζόμεναι — ἐνσφραγίζω stamp pres part mp fem nom/voc pl ἐνσφρᾱγιζόμεναι , ἐνσφραγίζω stamp pres part mp fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγιζόμενος — ἐνσφραγίζω stamp pres part mp masc nom sg ἐνσφρᾱγιζόμενος , ἐνσφραγίζω stamp pres part mp masc nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγιούμενος — ἐνσφραγίζω stamp fut part mid masc nom sg (attic epic doric) ἐνσφρᾱγιούμενος , ἐνσφραγίζω stamp fut part mid masc nom sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγισθείς — ἐνσφραγίζω stamp aor part pass masc nom/voc sg ἐνσφρᾱγισθείς , ἐνσφραγίζω stamp aor part pass masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγισθῆναι — ἐνσφραγίζω stamp aor inf pass ἐνσφρᾱγισθῆναι , ἐνσφραγίζω stamp aor inf pass …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐνσφραγισθέντες — ἐνσφραγίζω stamp aor part pass masc nom/voc pl ἐνσφρᾱγισθέντες , ἐνσφραγίζω stamp aor part pass masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”